Ажил горилогчын бүртгэлийн хэсэг   
Анкет бүртгэх хэсэг

Хувийн мэдээлэл

Ажлын байрны мэдээлэл

Одоо хамт амьдардаг гэр бүлийн гишүүд

Боловсрол оруулах /10 жил, их, дээд сургууль оруулцуулан бичнэ үү./

Ур чадвар / Гадаад хэлийн мэдлэг /

Ур чадвар / Програм ашиглах чадвар /

Ажил эрхлэлтын байдал /Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан байгууллагаас эхэлж бичнэ үү/